Sierściuchy - konstatacje

Temat: Czy można zawiesić działalność w ZUS?
" />Według przepisów nie ma możliwości zawieszenia działalności w ZUS. Trzeba wyrejestrować firmę. Jest jednak powszechna praktyka wyrejestrowywania się z ZUS (jako zaprzestanie działalności - druki ZWPA i ZWUA) bez wykreślania firmy z ewidencji dz.g. Jeśli chcesz spać spokojnie - wykreśl działalność.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21772Temat: PRACOWNIK ZMARŁ
" />Wypłacasz resztę zasiłku (jeżeli pracodawca płaci ),ustalasz osoby spełniające warunki do uzyskania renty rodzinnej i wypłacasz odprawę pośmiertną - wyliczoną na podstawie kodeksu lub przepisów wewnętrznych, wyrejestrowujesz z ubezpieczeń na druku ZWUA, wystawiasz świadectwo pracy - oryginał i kopię trzymasz w aktach - wydaje się na wniosek rodziny lub spadkobiercy..Pomagasz w ew, wniosku o rentę rodzinną.I to chyba tyle.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=36020


Temat: pracownik na zlecenie
" />zgłaszasz do ZUS rozpoczęcie i zakończenie umowy - zgłoszenie osoby do ubezpieczeń (druk ZUA) i wyrejesrtowanie z ubezpieczeń (ZWUA) W czasie trwania umowy co miesiąc robisz raporty za osobę na zleceniu i siebie (RCA+DRA). Zlecenie to nie stosunek pracy, a osoba je wykonyjąca to nie pracownik. Powodzenia
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=10667


Temat: Zawieszenie DG
" />Witaj Piotrze! Sakramentalny temat zawieszenia działalności gospodarczej wraca niczym bumerang na wszystkich forach podatkowych praktycznie co kilka dni-tymczasem w rozumieniu Urzędu Skarbowego nie ma pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej/ zawieszenie dotyczy tylko podatników w formie karty podatkowej/.
ZUS wprawdzie przyjmuje na okres braku dochodów druki wyrejestrowywujące ZWPA i ZWUA ale też praktycznie pojęcia zawieszenia nie ma.
Tym bardziej nie możesz się w tym okresie zarejestrować jako bezrobotny.Mógłbyś tylko i wyłącznie po likwidacji działalności gospodarczej mając decyzję z Urzędu Miasta o zlikwidowaniu działalności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19630


Temat: ZBIEG DWÓCH TYTUŁÓW DO UBEZPIECZEŃ
" />Proszę pomóżcie! Pan X prowadzący działalność gosp.od kilku lat jest w spółce cywilnej(współwłaściciel),ma kilku pracowników i zawiera umowę zlecenia od 15.10.2002r. Umowa ta będzie zawierana przez cały czas i nie jest związana z jego wykonywaną działalnością. Ponieważ jest zbieg dwóch tytułów wyrejestrowywuję Pana X na druku ZWUA z datą 15.10.2002r ze wszystkich ubezp. i zarejestrowuję na ZZA tylko do zdrowotnego z datą 15.10.2002r. Czy w mięsięcznych deklaracjach rozlicz. Pan X odprowadza tylko zdrowotne a co ze składką na fundusz Pracy (ma przecież pracowników). Czy od umowy zlecenia będzie odprowadzał składki na emer,rent,zdrowotne (wypadkowego nie będzie) a chorobowe dobrowolne? Czy kwota brutto umowy zlecenia nie musi spełniać jakiegoś minimum, bo przecież przestaje płacić składki z tyt.działalności gosp.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=674


Temat: Likwidacja sklepu
" />1. Wyrejestruj z urzędu miasta/gminy

Urząd Skarbowy:
1. NIP-3 druk likwidujący działalność gospodarczą.
2. VAT-Z wyrejestrowanie z vat-u
3. Oryginał wypisu z organu rejestracyjnego (do wglądu), ksero dla urzędu.
4. Remenent likwidacyjny (podatek 10% - o ile sie nic nie zmieniło)

ZUS
1. ZWUA wyrejestrowanie działalności.
2. Oryginał wypisu z rejestru do wglądu, kpia do ZUS

zamknąć konto w banku.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=4753


Temat: składki zus z dg a z zlecenia
" />wyrejestrowanie twojej dg na ZWUA, placisz ze zlecenia wszystkie skladki oprocz chorobowej do ktorych zglasza cie zleceniodawca do zus na druku ZUS ZUA, zleceniodawca placi za ciebie tez wszyskie, w pkpir tego nie ujmujesz bo to nie jest przychod z dg tylko z dzialalnosci wykonywanej osobiscie
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=15180


Temat: Zawieszenie działalnosci-jak gdzie kiedy?
" />Możesz zawiesić działalność i nic to nie kosztuje. Trochę za późno prosisz o informację. W ZUS poprostu skladasz deklarację z wyrejestrowaniem np. ZWUA od dnia 01-12-2004 ale druk w ZUS powinien się znaleźć w ciągu siedmiu dni od daty wyrejestrowa. Należy też zawiadomić Urząd Skarbowy na deklaracji, ale nie pamiętam jakiej. Taką informację dostaniesz w sekretariacie Urzędu. Ponowne uruchomienie firmy to tylko kwestia ponownego zgłoszenia do ZUS i US.
Na chorobowe to też niezły pomysł, jeśli ZUS nie skontroluje zwolnienia. Ama do tego prawo.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21309


Temat: ZMIANA KODU przedsiębiorcy w Zusie.
" />Ana, aby zmienić kod tytułu ubezpieczenia musisz tego przedsiębiorcę wyrejestrować z ubezpieczeń na druku ZWUA z kodem ubezpieczeń dotychczasowym, z datą np. 01.11.2004 r. i kodem przyczyny wyrejestrowania 600. Następnie rejestrujesz go na nowo z tą samą datą (01.11.2004 r.) i z już nowym kodem tytułu do ubezpieczeń na druku ZZA (jeśli tylko do zdrowotnego) lub ZUA.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21465


Temat: zawieszenie firmy z pracownikami (??)
" />Temat "zawieszenia" działalności gospodarczej wałkowany jest praktycznie na okrągło prawie na wszystkich forach podatkowych i widać wraca jak bumerang.I nie wszyscy chcą przyjąć do wiadomości,że wobec Urzędu Skarbowego od kilku lat nie istnieje pojęcie zawieszenia działalności gospodarczej-po prostu nie ma czegoś takiego,dotyczy to tylko podatników w formie karty podatkowej rozliczających się.
Jedynie w ZUS na okres nieprowadzenia działalności gospodarczej/np.działalnośćsezonowa/ można się wyrejestrować na drukach ZWUA i ZWPA / zkodem "111"-zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej"...Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=26936


Temat: umowa na czas okreslony
" />bylam zatrudniona na pol roku i okres ten minal 06 sierpnia. nowa umowa bedzie prawdopodobnie na czas nieokreslony. pytanie moje dotyczy zus-u, chyba nie musze znowu sie rejestrowac i wysylac zgloszenie.gdybym zakonczyla zatrudnienie - wysylam wyrejestrowanie na druku ZWUA.poprawcie jesli zle pisze.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=27542


Temat: ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚĆI
" />Mój mąż raz do roku świadczy usługi jako firma i raz do roku wystawia fakturę. Sprawy ZUS-u rozwiązaliśmy tak: fakture wystawia np. 25 maja to 24 maja Składa druk ZFA i ZUA i dnia 26 maja ZWUA i wyrejestrowuje firmę. Z mc maj płaci składki ZUS za trzy dni i koniec. Analogicznie postepujemy w US składamy NIP-1 jeden z datą wznowienia działalności, drugi z datą zawieszenia. Oczywiście koszy rozliczamy tylko w tych trzech dniach. Mieliśmy dwie kontrole z US i nikt nie zakwestionował tych kombinacji
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=400


Temat: wyrej. z ZUS wspólnika spółki cywilnej-b.pIlne
" />Spółka cywilna - 3 wspólników, każdy był zgłoszony na druku ZUS ZFA i oddzielnie sie rozliczał na DRA. Spółka nie zatrudnia pracowników. Każdy ze wspólników opl. tylko skł. zdrowotne. od 01.02.2005 odchodzi jeden ze wspólników. Powinien wyrejes., się z ZUS na druku ZWUA ( ub. zdow. ) i jecze ZWPA ? Proszę o potwierdzenie, mam rozne odpowiedzi z ZUS ( firma - spółka nadal istnieje, ale kazdy zgłaszał sie na druku ZFa ).
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=21650


Temat: daty na wyrejestrowaniu ZWUA i ZWPA
" />Spotkałam różne opinie na ten temat, dlatego pytam: prowadzę działalność, do 7 września miałam zwolnienie lekarskie, a od 8-ego chcę się wyrejestrować. Jakie daty wpisać na drukach? Na ZWUA z pewnością "od 8 września", a co z ZWPA - niektórzy twierdzą, że daty muszą być zgodne, ale jeśli wpiszę datę wyrejestrowania 8 września to za ten 8. będę musiała zapłacić, więc może tu wpisać 7. (bo na tym druku jest dokładna data, a nie "od..").
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5633


Temat: Pilne do Myzii - wypowiedzenie dyscyplinarne
" />uzupełnienie do wypowiedzi "myzi"
Posyłasz "Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia" - są takie druki -listem poleconym i określasz na nim datę ( zazwyczaj wyznacza się 3-4 dni do przodu aby zdążyła poczta dostarczyć , dzisiaj jest np. 10.10.03r. to wpisujesz datę rozwiązania 15.10.03r.
i z tym dniem umowa się rozwiąże. Dni od 02.10. do 15.10 03r. traktujesz jako nieobecny nieusprawiedliwiony - niepłatny.
Z dniem 16.10. należy pracownika wyrejestrować z ubezpieczeń
na druku ZWUA. Pozdrawiam i do dzieła.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=6190


Temat: Nudzę się
" />Przedsiębiorca zgłasza się do ubezpieczeń składając w ZUS zgłoszenie płatnika na druku ZUS ZFA i osoby ubezpieczonej na druku ZUS ZUA (lub ZUS ZZA, jeśli podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu). Druki te powinien złożyć w terminie 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności (art. 36 ust. 4 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o sus). Do zgłoszenia płatnika dołącza kopie decyzji urzędu skarbowego o nadaniu NIP i zaświadczenia o nadaniu aktualnego numeru REGON (art. 43 ust. 3a ustawy o sus). Ewentualnie składa też:
--druk ZUS ZBA, jeżeli posiada więcej niż jeden rachunek bankowy,


--druk ZUS ZAA, jeśli adres prowadzenia działalności jest inny niż adres siedziby.
Przedsiębiorca, w stosunku do którego wygasł tytuł do ubezpieczeń, podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA. Zgłoszenie wyrejestrowania składa w terminie 7 dni od zaistnienia tego faktu (art. 36 ust. 11 ustawy o sus). Ponadto dokonuje wyrejestrowania płatnika składek na druku ZUS ZWPA, w terminie 14 dni od zaprzestania działalności.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=41579


Temat: Proszę mi pomóc
" />W pierwszej firmie oczywiście świadectwo pracy , wyjaśnij wcześniej kwestie urlopowe (ekwiwalent, wykorzystanie w naturze)Do ZUS przekazujesz formulasz ZWUA z kodem 100.W drugiej firmie zmianiasz umowę o pracę(zmiana wymiaru) , oczywiście najkorzystniej w drodze porozumienia stron, do ZUSu nie wysyłasz już żadnego nowego zgłoszenia.To tyle odnośnie Twojego przejścia.Drugą osobę należy zgłosić w ZUSie na druku ZUA
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=30283


Temat: Wyrejestrowanie firmy, zamknięcie firmy, jak zamknąć firmę?
1. Składasz w tam gdzie dostałeś Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej pismo, że z dniem tym i tym zamykasz prowadzenie działalności. Minimum 14 dni przed dniem zamknięcia firmy.

2. ZUS - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej składasz dokumenty wyrejestrowujące w ZUS (jeśli nie zatrudniałeś pracowników wypełniasz druki ZUS ZWPA, ZUS ZWUA, jeśli miałeś pracowników wypełniasz dla nich ZUS ZWUA).

3. Urząd Skarbowy - 7 dni po wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku podatników podatku nie VAT'owych 14 dni) wypełniasz NIP - 3, VAT Z.

4. GUS (Urząd Statystyczny) - 14 dni od wykreślenia z Ewidencji Działalności Gospodarczej należy złożyć oryginał zaświadczenia REGON, decyzję o wykreśleniu z Ewidencji Działalności Gospodarczej (w przypadku spółki cywilnej oświadczenie mówiące o likwidacji spółki) oraz wypełniony wniosek RG-2.

5. Państwową Inspekcję Pracy i SANEPID powiadamiasz pisemnie poleconym o zakończeniu działalności gospodarczej w ciągu 30 dni od wykreślenia.

6. Wypowiadasz umowy z bankiem, hurtowniami, telefonami itp.

7. Robisz renament.


To chyba tyle. Pamiętaj, że wszędzie musisz mieć ze sobą oryginały dokumentów.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12063


Temat: Wyrejestrowanie firmy, zamknięcie firmy, jak zamknąć firmę?
Jak wyrejestrowałam firme.Byłam na książe przychodu i rozchodu.Sprzedałam towar i wyposażenie oraz środki trwałe.Na druku EDG-1 wyrejestrowałam firme w urzędzie miasta.W tym samym dniu dokonałam wyrejestrowania Zus na druku ZWUA i w urzędzie skarbowym druk VAT-Z.Powiadomiłam Inspektora Sanitarnego o zamknięciu firmy w piśmie odręcznym.Po otrzymaniu z urzędu miasta decyzji o wyrejesteowaniu firmy udałam się z tym pismem do ZUS ,aby dokonać wyrejestrowania.Z internetu wydrukowałam druk do wyrejestrowania z GUS i wraz z oryginałem nadania numeru Regon wysłamam do GUS.Składając ostatni druk VAT-7 dopiełam informacje o : Inwentaryzacja towaru 0 , środki trwałe 0 , Wyposażenie 0 . Oraz dołączyłam ksera faktur ze sprzedaży wyposażenia firmy.To akurat mi podpowiedziały panie z urzędu skarbowego,aby nie być wzywanym do US .Jeżeli zostanie nam jakiś środek trwały lub coś z wyposażenia niestety trzeba oddac podatek.
Źródło: biznesforum.pl/viewtopic.php?t=12063


Temat: firma a zawieszanie jej
Można zawiesić działalność firmy w Zusie i nic nie płacisz.
Zawieszenia dokonuje się składając druk ZUS ZWUA na 10 dni przed dniem zawieszenia
Źródło: foton.kalisz.pl/forum/viewtopic.php?t=2591


Temat: Zakończenie pracy na umowe zlecenie
" />Nie dostaniesz świadectwa pracy, bo to nie była umowa o pracę.
Potwierdzeniem może być jedynie: umowa, rachunek,druk ZUA i ZWUA.
Ewentualnie RMUy, ktore są potwierdzeniem odprowadzanych składek.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=5725


Temat: Czy zmiana pracodawcy zawsze powoduję wydanie odpowiednich
" />I zrobić im szkolenia wstępne BHP, instruktarz stanowiskowy, badania lekarskie wstępne i zgłosić do ZUSu na drukach ZUA ( a Ty musisz ich wyrejestrować na ZWUA). Przecież to , że jest INNY PRACODAWCA Pozdrawiam
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3017


Temat: Chorobowe
" />jak mam wyrejestrować kogoś z ub. chorobowego na druku ZWUA wyrejestrowując tylko z tego ubezp., czy ze wszystkich i zarejestrowac od nowa?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=3812


Temat: Czy na Fundusz Pracy z dg nie ma obowiązku płacenia?
" />FP trzeba placic od dzialalnosci. Aby nie placic skladek nalezy zawiesic dzialalnosc w urzedzie skarbowym oraz wyrejestrowac dzialalnosc z ZUS na drukach ZWUA oraz ZWPA, a w momencie kiedy powstanie jakis przychod odwiesic dzialalnosc i dokonac zgloszenia w ZUS.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=32638


Temat: JAK skorygować ZWUA (brak daty)
" />złożyłam ZWUA od zleceniobiorcy i zapomniałam wyrejestrować go z chorobowego (zostało tam puste pole). Czy mam zrobić korektę tego druku, czy najpierw ponownie zarejestrować na ZUA, a potem wyrejestrować?
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33110


Temat: zawieszenie-wyrejestrowanie z ZUSU, druk ZWUA
" />jaki ma wpisać kod wyrej.w ZWUA, jeśli zawieszam działalność na okres 2 m-cy.
Czy będzie to 100, czy kod 600??
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=19120


Temat: składka zdrowotna z ubezp.żony a podjęcie pracy
" />Jest ubezpieczony u pracodawcy, więc żona go wyrejestrowuje
od siebie na ZCZA /bo rozumiem, że nie płaciła składki, wówczas byłby druk ZWUA/.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=7794


Temat: Zwolniłem pracownika z dniem 10 marca - z jaką datą go wyre
" />na druku ZWUA uwględniasz datę "Od dnia 11-03-2005" ( kod 100)

Od dnia......czyli od tego dnia juz nie pracuje. Nie zrób błędu i nie napisz czasem od 10-03-2005
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=23516


Temat: zawieszanie Działalności gospodarczej
" />składałem druki o wyrejestrowanie ZWUA I ZUA i naprzykład po miesiącu zgłaszałem się do ubespieczenia na odpowiednich drukach
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33226


Temat: Zatrudnienie ustalo z dniem.... co wpisac???
" />do 10 jest zatrudniona i z tą datą wystawiasz również świadectwo pracy ale z datą 11 wyrejestrujesz tą pracownicę w ZUS na druku ZWUA
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=18059


Temat: ANULOWANIE ZATRUDNIENIA
" />jeżeli fizycznie nie podjął pracy od dnia zatrudnienia- to wyrejestruj go z dniem zatrudnienia z ZUS na druku ZWUA- na umowie zrób adnotację, że pracownik nie podjął zatrudnienia i to wszystko.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17413


Temat: zza?? zwua??
" />tak. na druku Zwua.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=25994


Temat: umowa zlecenia
" />Z dniem 1 lipca wyrejestrowujesz go z ubezpieczenia na druku zus zwua. Jeżeli w innej firmie pracownik zarabia 824zł to płacisz za niego tylko składke zdrowotna, wowczas zgłaszasz go do zusu na druku zus zza.Do urzedu składasz PIT.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=14741


Temat: druki zfa zua dra pilne
" />witam proszę pomóżcie mi odnależc w necie druki zfa zua dra zwua zwpa.muszę to wypełnic za 5 lat do tyłu .czy jest to w ogóle do zrobienia samemu. to ja ten co wyrzucili z krus... prawdopodobnie /bo nie mam na papierze będe spłaca 60 lat a mam 30/.
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=34105


Temat: Likwiduję działalność
" />Do ZUS druk ZWUA i ZWPA dniem wyrejestrowania będzie 01.05.2005 z Urzędu gminy wykreślenie z ewidencji dostarcza się go do Urzędu Skarbowego również NIP-3 oraz VAT-Z W ciągu 7 dni trzeba złożyć te dokumenty
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=24325


Temat: zgłoszenie do ub. zdr. na 1 dzień
" />Zleceniobiorcę zgłaszasz do zdrowotnego na druku ZUS ZZA a wyrejestrowanie na ZWUA
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33716


Temat: wyrejestr z ZUS
" />jezeli pracownik pracował do 28.02 włącznie (świadectwo pracy do 28) to przy wyrejestr z zus na druku ZWUA jako datę wyrejestr wpisuje 28.02 czy 01.03 !!!! pomocy
Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=33840